Władze Oddziału

Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes Łukasz FORNAL
Wiceprzewodniczący Małgorzata PODGÓRNA-KLOCEK
Sekretarz Monika FORYSIEWICZ
Skarbnik Leszek KLARYŃSKI
Członek Zarządu Artur NAREWSKI
Członek Zarządu Przemysław TURUK
Członek Zarządu Tomasz WARGIN
Członek Zarządu Waldemar KARPOWICZ
Członek Zarządu Jerzy ĆWISZEWSKI
Członek Zarządu Kamil ŁOJKO

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Marcin BOGUCKI
Członek Elżbieta MAJCHERCZAK
Członek Norbert JURKSZAT

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Janusz DRZEWIECKI
Członek Jakub MASSEL
Członek Mariusz KACZMAREK

 

Delegaci na WZD SIMP
Łukasz FORNAL
Jerzy ĆWISZEWSKI